Board 2014-2015

FLTR: Geert Loer, Kevin Kersting, Geertje Wilmsen, Kathleen van Dijk

The second board of study association Esperia (2014-2015) consist of:
Het tweede bestuur van studievereniging Esperia (2014-2015) bestaat uit:

Chairman/Voorzitter:
Kevin Kersting

Secretary/Secretaris:
Geert Loer

Treasurer & Vice Chairman/Penningmeester & Vicevoorzitter:
Geertje Wilmsen

Internal Affairs/Commissaris intern:
Kathleen van Dijk